Zorgverzekeraars

Contract met zorgverzekeraars

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten voor 2018.

  • CZ
  • Achmea
  • VGZ
  • Multizorg
  • De Friesland verzekeringen
  • DSW

Onder deze zogenaamde ‘koepelverenigingen’ vallen veel kleinere zorgverzekeraars (bv Stad Holland, Ditzo, Avero, Zekur, Ohra, Interpolis, Turrien &Co, ONVZ etc) die automatisch onder de door mij afgesloten contracten vallen. De verschillende zorgverzekeraars bieden per kalenderjaar een budget aan waarbinnen de behandelingen dienen te vallen. Het gebeurt helaas de laatste jaren steeds meer dat gaandeweg een kalenderjaar de geboden budgetten van de specifieke zorgverzekeraar ontoereikend zijn om aan het einde van het jaar nog een nieuw behandeltraject aan te gaan. Als verzekerde patient is het altijd mogelijk om in zo’n geval contact met de zorgverzekering op te nemen om alsnog tot een vergoed behandeltraject in mijn praktijk te kunnen komen.