afwezigheid

Van maandag 3 aug t/m vrijdag 7 aug en van  donderdag 13 t/m vrijdag 14 augustus 2020 is psychiatriepraktijk Meyers gesloten. Voor vragen of situaties die niet kunnen wachten tot mijn terugkeer en/of niet door uw huisarts beantwoord kunnen worden kunt u contact opnemen met mijn collega Mw Drs Brugman, 06-43171160

Na 17.00 uur en in het weekend , óók buiten vakanties, wanneer u B. Meyers telefonisch of per mail niet zou kunnen bereiken: In geval u met een acuut psychiatrisch probleem kampt  belt U de huisartsenpost in uw woonplaats, geeft aan dat u onder behandeling bent bij een vrijgevestigd psychiater. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de crisisdienst van de GGZ-instelling in uw regio.

Recepten
Vóór mijn vakantieperiodes is het belangrijk dat u nagaat dat u over voldoende medicijnen beschikt tot de volgende afspraak. Ik ga uit van uw medewerking om te voorkomen dat mijn vervanger of uw huisarts tussentijds medicatie aan u hoeft voor te schrijven.