Kwaliteit van zorg

Waarborgen kwaliteit van de behandeling

 

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen ben ik voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Aan de hand van de nieuwe medische inzichten uit vakliteratuur en de te bezoeken congressen worden nieuwe ontwikkelingen geimplementeerd in de behandelingen van de patient. De richtlijnen van de Nederlandse vereniging van psychiatrie (NVvP) worden hierin door mij gevolgd.Ik streef continu naar verbetering en innovatie en investeer in trainingen en opleidingen  door middel van bij- en nascholing en het bijhouden van vakliteratuurgericht. Dit alles gericht op mijn patiëntenpopulatie met als doel om een permanent hoge kwaliteit in adequate  psychiatrische hulp te kunnen garanderen. Naast mijn eigen praktijk ben ik minimaal 3 dagen per week werkzaam binnen grotere GGZ instellingen in achtereenvolgens verschillende deelgebieden van de psychiatrie welke kennis ik hanteren kan binnen mijn werkzaamheden van mijn eigen praktijk.

U als patient kan erop rekenen dat hij volgens de meest moderne inzichten adequaat wordt behandeld afgestemd op zijn reële individuele behoefte.

Door mij wordt deelgenomen aan een 4-jaarlijks netwerkoverleg van regionale zelfstandig gevestigde psychiaters en psychotherapeuten. Daarnaast wordt , conform de eisen van de medisch specialisten registratie commissie mijn bekwaamheid en bevoegdheid om het vak van psychiater uit te oefenen getoetst door middel van accreditatie en visitatie. Op dit moment ben ik in bezit van een registratie als psychiater tot aan 1 april 2025.

Effect-meting

De kwaliteit van de zorg zelf wordt onder andere gemonitord door het verloop en effect van de behandeling periodiek te monitoren doormiddel van objectieve metingen en subjectieve evaluaties en deze vervolgens met de patiënt te bespreken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ROM-metingen: ‘Routine Outcome Measurement’ waarin aan het begin van de behandeling, zo nodig tussentijds en aan het einde van de behandeling vragenlijsten worden voorgelegd om tot een effectmeting te komen. De meest gebruikte algemene vragenlijst is de BSI (‘Brief Symptoms Inventory’) maar toegespitst op de specifieke klachtenpatronen van de patient kunnen er ook daarnaast andere schalen worden gebruikt.

Clienttevredenheidsonderzoek

De kwaliteit van de behandeling behelst niet alleen klachtenreductie en adequate gedragsverandering, maar betreft ook de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en behandelaar, of de juiste behandelmethode toegepast worden en de juiste onderwerpen wel in de behandeling aan bod komen. Het effect van de behandeling wordt gemeten door mijn deelname aan de CQI(-K) vragenlijst van het Zorginstituut. Daarnaast spreekt het voor zich dat deze behandelrelatie in de spreekkamer tijdens de contacten met u als patient besproken wordt.