Werkwijze

Intake en advies
In een intakegesprek staan we stil bij de huidige klachten. Heeft u bijvoorbeeld lichamelijke klachten? Zijn er belangrijke biografische gegevens uit uw verleden? Wat is uw huidige sociale situatie? Er wordt tijdens de intake uitgebreid stil gestaan bij wat u mankeert en waar uw klachten vandaan kunnen komen. U krijgt tevens meer informatie over de achtergrond van uw problemen. Er wordt uitleg gegeven over eventuele behandelingsmogelijkheden. Blijkt na de intake dat een psychiatrische behandeling niet nodig is? Dan wordt er gekeken naar een correcte doorverwijzing naar een psycholoog, maatschappelijk werker of de huisarts.

Behandeling
Psychiatrische medicijnen kunnen helpen om uw klachten te verminderen. Tijdens de contactmomenten wordt u begeleid in de opbouw van het medicijnen gebruik. U krijgt altijd uitleg over werking en bijwerkingen van het betreffende medicijn. Mogelijk ervaart u bijwerkingen van medicijnen die u al langer gebruikt en wenst u advies hierover. Misschien wil u verminderen en vraagt u zich af of dit kan? Wanneer medicijnen helemaal niet nodig zijn kan een kortdurend psychotherapeutisch contact gestart worden.

Wijze van behandelen
De consulten vinden plaats in mijn praktijkruimte te Zaltbommel of Engelen. Bij beperkte mobiliteit kan een huisbezoek worden afgesproken. U mij ook mailen wanneer u een vraag heeft. Dit zogenaamde “e-consult” kan een efficiente manier zijn om tussentijds contact te houden over het beloop van uw behandeling. In mijn praktijk werken wij volgens het zogenaamde biopsychosociale model; dit houdt in dat  ik kijk naar wié u bent, hoe u als persoon in elkaar zit, functioneert in de maatschappij en hoe u vanuit uw verleden bent geworden tot wie u nu bent. Ik kijk dus niet alleen naar de werking van de medicijnen.

Vaak hebben vele aspecten invloed op het ontstaan van uw klachten en kunnen adviezen hieromtrent bijdragen aan uw herstel. Uiteraard met uw toestemming kan een aanvullend gesprek met iemand die u goed kent van waarde zijn om tot de juiste  behandeling te komen. In  mijn praktijk kunt u ook gezien worden door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Deze hulpverlener kijkt naar eventuele spanningen en situaties in uw dagelijks leven. Klachten die uw psychiatrische klachten onderhouden of doen ontstaan. Bij traumatische gebeurtenissen uit het verleden kan EMDR een behandelingsmogelijkheid zijn. Mindfulness kan helpen bij de neiging tot overmatig piekeren. Bij ouder-kind problematiek, problemen rondom echtscheiding en identiteitsproblemen kunt u ook bij ons terecht.

Afspraken
Een afspraak duurt 45 minuten. Het is wenselijk de afspraken niet te lang uit elkaar te laten plaatsvinden. Afhankelijk van de aard van de klachten en de inhoud van de behandeling is  eens per twee weken gebruikelijk. Wanneer de klachten  verminderen is een langere periode tussen de afspraken mogelijk. De volgende afspraak wordt aan het eind van de voorgaande afspraak gemaakt.

Terugverwijzing naar uw huisarts
Wanneer uw behandeling is afgerond en uw psychiatrische klachten voor het grootste gedeelte verdwenen zijn wordt u terug verwezen naar uw huisarts. Ook wanneer u gestart bent met psychiatrische medicijnen en u geadviseerd werd deze voor een langere periode te blijven gebruiken kan de huisarts zorg dragen voor verdere voorschrijving en begeleiding. Er wordt altijd een brief gestuurd over de wijze waarop de psychiatrische behandeling heeft plaatsgevonden. Zo nodig worden adviezen ten aanzien van de toekomst in deze brief aan uw huisarts of andere hulpverlener teruggekoppeld. Wanneer u niet meer in mijn praktijk bent ingeschreven en uw huisarts ten aanzien van uw problemen advies wil kan hij/zij laagdrempelig contact met mij opnemen voor overleg.

Klachtenprocedure
Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Of u wilt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Dan heeft u de volgende mogelijkheden.

  • Met een klacht over een psychiater wendt u zich tot de klachtencommissie. Bij uw behandelaar kunt u navragen met wie u contact kunt opnemen.
  • Hebt u een klacht over een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), dan kunt u terecht bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Kijk op de website bij V&VN Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen