Tarieven

Wanneer een behandeling niet in aanmerking zou komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar of U wenst vanuit verschillende motieven zelf voor de behandeling te betalen bedraagt mijn tarief € 195 per uur. Het directe contact met u als patient, eventuele reistijd en de administratieve afhandeling (overleg met collega hulpverleners, brief naar de huisarts, voorschrijven recepten ) worden volgens dit uurtarief aan u gefactureerd. U ontvangt na de afronding van de gehele behandeling een factuur waarop overzichtelijk staat weergegeven welke contactmomenten en administratieve handelingen zijn verricht binnen welk tijdsbestek. U wordt gevraagd binnen 14 dagen de betaling te verrichten op de op het factuur aangegeven bankrekening nummer.

De behandelingen waarvoor u zelf betaalt bestaan uit psychiatrische consulten, al dan niet op verwijzing van uw huisarts of andere hulpverleners waarin net als in de vergoede behandelingen de nadruk ligt op medicamenteuze ondersteuning en revisie. Wanneer u een meer psychotherapeutisch contact zou wensen, zonder dat medicatie van toepassing is is dat mogelijk tegen hetzelfde , eerder genoemde tarief. Er worden geen overige zorgproducten (OZP) aangeboden vanuit mijn zelfstandig gevestigde praktijk.

Met Menzis heb ik géén contracten afgesloten. Bent u bij Menzis verzekerd en wilt U tòch door mij behandeld worden informeert u dan bij uw deze verzekering welk percentage van mijn aan u gezonden factuur voor vergoeding in aanmerking komt. uw zorgverzekering is namelijk verplicht een aanzienlijk deel van de behandeling alsnog te vergoeden en dit deel kan verder oplopen al afhankelijk van hoe u verzekerd bent.

Afzeggen van afspraken / ‘no-show’.

De vraag naar psychiatrische hulpverlening is groot, de ruimte in mijn agenda altijd krap. Het niet nakomen van een afspraak is voor u en voor mij hinderlijk, maar vooral óók voor patienten die op de wachtlijst staan om in mijn praktijk geholpen te kunnen worden.

Wanneer U verhinderd bent  om naar de afspraak te komen stel ik het op prijs dat U deze  binnen 24 uur vóór de afspraak annuleert. Ik hanteer géén “no-show-tarief”; ik laat u dus niet betalen wanneer u onverhoopt de afspraak vergeet of vergeten bent te annuleren. Wanneer dit vaker dan één keer zou optreden wordt met u gekeken hoe we dit kunnen voorkomen. Daarbij zal ik ook kijken naar datgene wat ik kan doen om u aan de afspraak te helpen herinneren. Het is immers onze wederzijdse verantwoordelijkheid. Wanneer ook een derde afspraak niet wordt nagekomen zonder voorafgaand bericht van uw kant beëindig ik het behandelcontact en geef ik dit per mail/ telefonisch of per brief aan u èn de oorspronkelijke verwijzer door.