Klachtenregeling

Wanneer U een klacht over mijn functioneren heeft sta ik er uiteraard voor open om samen met U naar een passende oplossing te zoeken. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan verwijs ik U door naar een onafhankelijke klachtencommissie. Als zelfstandig gevestigd psychiater ben ik aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de NVvP.

 

Er zijn twee onafhankelijke klachtenfunctionarissen aangesteld waarbij u met uw klacht terecht kan. U betreft Dhr G.van den berg en Mw L.Bosveld. U kunt hen bereiken door een mail te sturen naar klachtenfunctionaris@nvvp.net

Voor nadere informatie verwijs ik u naar het op mijn website gepubliceerde “klachtenreglement NVvP“.