Privacy

Geheimhouding van uw gegevens

Als behandelaar heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit houdt in dat ik alleen met toestemming van de patiënt gegevens kan verstrekken aan bij­voorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. Wanneer ik in het kader van diagnostiek of behandeling informatie zou willen opvragen van voorgaande behandelaren gebeurt dan alleen na schriftelijke toestemming van de patient.

Aanlevering gegevens aan zorgverzekeraar en DIS

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen wordt uw afgeronde behandeling als DBC (Diagnose Behandel Combinatie) via een beveiligd systeem (Vecozo: www.vecozo.nl) aan de zorgverzekeraar aangeboden. De DBC bevat een psychiatrische diagnose en de daaraan gekoppelde behandelverrichtingen zoals die door mij zijn gerealiseerd om uw klachten te verbeteren.

Daarnaast zijn wij als zelfstandig gevestigd psychiater verplicht alle uitgevoerde DBC’s per maand aan te leveren aan DIS: DBC Informatie Systeem. (www.dbcinformatiesysteem.nl). het DIS is een landelijk informatie systeem ondergebracht bij de NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) die deze gegevens beheert

Ik gebruik de privacyverklaring als u als patiënt uw diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.