Zorgverzekeraars

Contract met zorgverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten voor 2023, behalve met Menzis

De verschillende zorgverzekeraars bieden per kalenderjaar een budget aan waarbinnen de behandelingen dienen te vallen. Het gebeurt helaas de laatste jaren steeds meer dat gaandeweg een kalenderjaar de geboden budgetten van de specifieke zorgverzekeraar ontoereikend zijn om aan het einde van het jaar nog een nieuw behandeltraject aan te gaan. Als verzekerde patient is het altijd mogelijk om in zo’n geval contact met de zorgverzekering op te nemen om alsnog tot een vergoed behandeltraject in mijn praktijk te kunnen komen.