Waarom?

Waarom een vrijgevestigd psychiater?

  • De wachttijden zijn kort
  • Een behandeling kan direct na het intakegesprek beginnen.
  • U bent al in behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut maar uw klachten blijven aan.
  • Een vrijgestelde psychiater heeft direct contact met uw huisarts

Waarom een praktijk-ondersteuner GGZ?

Een praktijk-ondersteuner GGZ is werkzaam in een huisartsenpraktijk en besteed aandacht aan klachten op psychologisch en/of psychosociaal gebied. Een praktijk-ondersteuner GGZ is een aanvulling op het contact dat u heeft met uw huisarts. Met de praktijk-ondersteuner brengt u orde aan in uw psychische gezondheid. Samen pakt u de psychische problemen stapsgewijs aan. De gesprekken hebben als doel om u het inzicht te geven om zelf de juiste richting in te slaan. Wanneer er meer aan de hand blijkt te zijn kunt u worden doorverwezen naar een psychiater of psycholoog.
picto_meyers

Het verschil tussen een psychiater en een psycholoog

Een psychiater en een psycholoog werken vaak nauw samen. Een psychiater heeft zich als arts gespecialiseerd in de psychiatrie en is dus medisch specialist. Vanuit zijn/haar positie als arts kan een psychiater eventueel medicijnen voorschrijven en/of hier adequate voorlichting over geven.

Omdat psychologen geen artsen zijn, zijn ze in principe alleen opgeleid voor het herkennen en behandelen van die gedragsstoornissen die voortkomen uit een (tijdelijk)gestoorde functie van de persoonlijkheid, en kunnen zij alleen behandelen via psychotherapie. In de praktijk werken psychologen dus, net als paramedici (fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, haptotherapeuten etc), samen met psychiaters. Psychotherapie kan echter ook door psychiaters gegeven worden, maar vanwege de vergaande bezuinigingsmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg van de afgelopen jaren staat uw zorgverzekering het niet meer toe dat een behandeling gegeven wordt door een medisch specialist die óók door een andere (minder dure ) professional gegeven kan worden.

In de praktijk werken psychiater en psycholoog nauw samen; vaak is sprake van een zogenaamde ‘duale behandeling’, waarbij een psychotherapeutische behandeling gecombineerd wordt met een behandeling bij de psychiater waarin de nadruk meer op medicatie ligt. Om uw behandeling zo compleet en optimaal mogelijk vorm te geven verwijzen psychiaters en psychologen vaak naar elkaar.